STRONA W AKTUALIZACJI


     

W związku z planowanym połączeniem Spółki ENEL sp. z o. z siedzibą w Gliwicach (Spółki Przejmowanej), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 69302, ze Spółką ENEL-PC sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach (Spółką Przejmującą), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 311554, na podstawie art. 492 § 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, Zarząd Spółki ENEL-PC Sp. z o.o., stosownie do art. 500 § 2 (1) ksh, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 28 kwietnia 2017 r.


Plan połączenia spółek dostępny jest tutaj

ENEL Spółka z o.o.
44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3
tel. (032) 237-62-29

Produkcja i serwis urzadzeń energoelektronicznych: układy sterowania, zasilania, regulacji, monitoring, przekształtniki czestotliwości (falowniki) i tyrystorowe układy do łagodnego rozruchu silników("soft-start")oraz nowoczesne urzadzenia dla grzejnictwa indukcyjnego


ENEL-PC Spółka z o.o.
44-178 Przyszowice ul. Graniczna 74B
tel. (032) 705-04-90 fax (032) 705-04-93

www.enel-pc.pl